REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO VANILA RECORDS (www.vanilarecords.pl)

1. Siedziba sklepu płytowego Vanila Records, znajdującego się pod adresem www.vanilarecords.pl mieści się w Kobyłce 05-230 przy ulicy Okrzei 23. Tel/fax: 022 776 30 12, 022 776 21 30. Właścicielem sklepu, jest Bogucki Krzysztof.

2. Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę i realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania, zaś dostarczane w ciągu 3-28 dni. 

3. Każde złożone przez Klienta zamówienie zostanie potwierdzone e-mailem z informacją o jego przyjęciu. UWAGA! Otrzymanie potwierdzenia nie jest jednoznaczne z informacją, że dany tytuł znajduje się aktualnie w sklepie. 

4. Za zamówione towary (a nie znajdujące się aktualnie w sklepie) nie oczekujemy natychmiastowej wpłaty. O zrealizowaniu zamówienia powiadamiamy oddzielnym mailem bądź telefonem.

5. W przypadku jakichkolwiek trudności z realizacją zamówienia Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną lub telefonicznie.

6. Zamówienie zostanie zrealizowane jeśli będzie zawierało telefon odbiorcy, adres i adres poczty elektronicznej. W przypadku podejrzenia o podanie nieprawdziwych danych lub o nieuczciwe zamiary zamawiającego – Vanila Records zastrzega sobie prawo do nie wysyłania towaru.

7. Liczba zamawianych tytułów nie jest ograniczona.

8. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

9. Przy sprzedaży wysyłkowej sklep oferuje jedną formę płatności:
-szybka płatność transferuj.pl

10. Każdy klient otrzymuje od nas dowód zakupu.

11. Faktury VAT wystawiane są po zaznaczeniu przez Klienta takiego życzenia na formularzu zamówienia. Złożenie takiej deklaracji upoważnia Vanila Records do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

12. Złożone zamówienie może być anulowane drogą mailową (sklep@vanilarecords.pl); bądź też telefoniczną 022 776 30 12. Anulować można tylko takie zamówienia, które nie są w trakcie realizacji.

13. Zgodnie z Ustawą z dn. 2 marca 2002 r. „O ochronie praw konsumenta” – Klient może zrezygnować z towaru zakupionego w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy zakupiony produkt nie był używany a jego stan techniczny nie został w najmniejszy nawet sposób naruszony. Razem z towarem należy zwrócić otrzymany dowód wpłaty lub fakturę. Vanila Records gwarantuje zwrot wartości towaru, zaś pieniądze zostaną przelane na konto bankowe bądź wysłane przekazem pocztowym. Koszt dostawy nie podlega zwrotowi. Klient ponosi również koszt odesłania towaru.

14. W przypadku reklamacji wadliwego towaru prosimy o przesłanie go (jako list polecony) do sklepu płytowego na adres: Vanila Records, ul. Okrzei 23, 05-230 Kobyłka. Firma nie przyjmuje jednak żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem pocztowym. Koszty związane z odesłaniem reklamacji zostaną zwrócone natychmiast po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji. Do reklamowanej przesyłki należy dołączyć dowód zakupu lub fakturę wraz z opisem przyczyny zwrotu. Produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy jeżeli tylko będzie to możliwe. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn towar nie będzie mógł być wymieniony, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaproponuje inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Za towar wadliwy uznaje się taki, który posiada ewidentne wady techniczne.

15. Towar za granicę wysyłamy w formie przesyłek lotniczych Poczty Polskiej – po otrzymaniu pieniędzy przesłanych na adres sklepu lub potwierdzeniu wpłaty na konto firmowe. Koszt wysyłki jest uzależniony od wagi paczki i kraju przeznaczenia.

16. Zgodnie z Art. 24 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych, dane osobowe nabywcy zostaną wprowadzone do bazy danych Vanila Records wyłącznie w celach realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom.

17. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

18. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Vanila Records jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.